Consultants

Fourtune Consultants

Professionals in informatiemanagement

In uw organisatie staat de kwaliteit van dienstverlening centraal. Informatiemanagement en IT dragen hieraan bij. U realiseert een goede kwaliteit van dienstverlening als alle betrokken disciplines over de benodigde informatie beschikken en ondersteund worden door de juiste systemen en processen.

Succes

Met het inrichten of herinrichten van uw processen realiseert Fourtune samen met u het doel van uw opdracht: intern organiseren voor uw externe succes. Dit doen we op een open en gestructureerde manier. We analyseren de huidige situatie en brengen de gewenste verbeteringen in kaart. Fourtune bewijst hiermee haar jarenlange ervaring op het gebied van informatiemanagement.

Maatwerk

Iedere opdracht is anders. Iedere opdrachtgever is anders. De ene organisatie is de andere niet. Dit heeft te maken met de mensen, systemen en processen. Daarom zijn onze adviezen altijd op maat gemaakt. We analyseren de specifieke situatie en stellen altijd een maatwerkoplossing en -aanpak voor. Dit doen wij voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches.

Fourtune: verbeteren met vertrouwen.

We zorgen voor verbetering én voor borging van deze verbetering. Zo leveren we kwaliteit. Uw organisatie profiteert van onze kennis, ervaring en ons netwerk.

Onze aanpak

De business als uitgangspunt

Negenvlaksmodel

Wellicht is uw bedrijf een disruptor die haar processen volledig digitalisereert. Of uw organisatie informatiseert haar processen in mindere mate waardoor er (nog) geen sprake is van volledige digitalisering. Hoe dan ook: wij geloven in de waarde van het negenvlaksmodel bij de inrichting van de informatiefunctie. Dit model is ontwikkeld door prof. dr. ir. Rik Maes. Fourtune gebruikt het model als refentiekader en stelt uitdrukkelijk niet de eigenaar van het model te zijn.

Business

Vanuit het businessperspectief (her)definiëren wij samen met u de eisen aan de informatievoorziening.

Informatie

Uw business steunt op de informatievoorziening. Een blijvende aansluiting van de informatievoorziening op de business is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Wij noemen dit (te realiseren) aandachtsgebied binnen uw organisatie ook wel IT Demand. IT Demand slaat de brug tussen de business en IT en voert regie op de dienstverlening door IT Supply.

Technologie (IT)

IT Supply levert onder regie van IT Demand diensten aan de business. Samen met u definiëren wij de producten en diensten van IT Supply.

Strategie, structuur en operatie

Samen met u geven we richting, zorgen we voor de inrichting en maken we de voorzet voor de verrichting van de activiteiten door de professionals in uw organisatie.

Advies of de complete inrichting van informatiemanagement

Wij geven advies op deeltrajecten of realiseren samen met u de complete inrichting van de informatiefunctie.

Kennismijn

Kennismijn

Als we organisaties adviseren op het gebied van informatiemanagement en IT-processen komen we regelmatig tot nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Deze informatie delen we graag met u.

Wilt u toegang tot deze artikelen? Klik dan hier en vul uw contactgegevens in onder vermelding van ‘kennismijn’. Wij nemen graag contact met u op om u van relevante informatie te voorzien.