Privacy statement

Algemeen

Dit is het Privacy statement van Fourtune, ofwel ons Privacybeleid. Dit beleid is bedoeld om de privacy van de bezoekers van onze website, onze kandidaten, onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners te waarborgen. 

Indien er persoonsgegevens aan Fourtune zijn verstrekt zullen deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid worden verwerkt. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en beschermd. Conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Specifiek

 1. Beveiliging van gegevens
  Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.
 2. Gegevens van bezoekers en kandidaten
  Op het moment dat u onze website bezoekt worden er geen persoonsgegevens aan ons doorgegeven. Het initiatief daarvoor ligt altijd bij u. Bijvoorbeeld indien u besluit het contactformulier in te vullen. Dan verstrekt u ons de persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van een reactie te voorzien. 
  Verder is het inherent aan de activiteiten van Fourtune Werving & Selectie dat wij gegevens van kandidaten bewaren (bijvoorbeeld CV’s en e-mail correspondentie). Deze gegevens zijn zonder uitzondering vrijwillig door kandidaten aan Fourtune verstrekt met het doel hen te kunnen bemiddelen naar een nieuwe baan of tijdelijke opdracht. Nu of in de toekomst. Met deze gegevens gaan wij zeer vertrouwelijk om. Deze gegevens zullen nooit, zonder voorafgaand akkoord van de betreffende kandidaat, aan derden worden verstrekt. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van twee (2) jaar. Dit is de periode ná het laatste contact van de kandidaat met Fourtune. Op verzoek van de kandidaat verwijderen wij de gegevens direct en volledig uit onze database.
 3. Gegevens van opdrachtgevers en samenwerkingspartners
  Fourtune werkt op opdrachtbasis voor haar opdrachtgevers. Als netwerkorganisatie wordt Fourtune in voorkomende gevallen bijgestaan door samenwerkingspartners. De gegevens van opdrachtgevers en partners (bijvoorbeeld adresgegevens en namen van contactpersonen) worden door ons geregistreerd met het doel de werkzaamheden voor genoemde opdrachtgevers van offerte-fase tot en met afronding en facturatie uit te kunnen voeren. Met deze gegevens gaan wij zeer vertrouwelijk om. Deze gegevens zullen nooit, zonder voorafgaand akkoord van opdrachtgever of partner, aan derden worden verstrekt. Op verzoek zullen wij de gegevens uit onze database verwijderen voor zover dit verzoek niet conflicteert met de fiscale wetgeving.
 4. Cookies
  Fourtune maakt geen gebruik van cookies op haar website. Om deze reden hebben wij geen ‘Cookie Wall’ en ook geen uitgebreide cookie verklaring. Op deze plaats maken we hier bondig en expliciet melding van.
 5. Vragen 
  Bij eventuele vragen over ons Privacybeleid kan contact worden opgenomen met Fourtune. Onze contactgegevens zijn hier te vinden.